søndag 25. januar 2009

Felleskirkelig gregoriansk seminar

Det arrangeres gregoriansk seminar i St. Birgitta katolske kirke i Fredrikstad 13. og 14. mars 2009. Dette blir et felleskirkelig seminar som er åpent for alle, og invitasjon går ut til alle menigheter i Fredrikstad-distriktet.

Instruktører blir komponist og gregoriansk korleder Henrik Ødegaard fra Den norske kirke og pater Arnfinn Haram OP. Arrangører er domkantor Tore-Erik Mohn fra domkirken i Fredrikstad (Den norske kirke) i samarbeid med kirkekoret i St. Birgitta menighet.

Vi starter seminaret fredag kl. 14.00 og avslutter med vesper lørdag kveld. Målet er at vi i løpet av disse to dagene skal synge flere av døgnets tidebønner. Det skal synges på latin, og det skal legges vekt på sangteknikk, god formidling av budskapet og forståelse av tekstens rytme.

Det kommer mer detaljert informasjon om seminaret, men til alle som er interessert i å synge gregoriansk: Hold av 13. og 14. mars!