fredag 16. januar 2009

Fromessen

Fromessen (09.30) blir fra søndag 25.01 feiret på norsk inntil videre. 
Dette er på grunn av personellsituasjonen i menigheten. 
Soknepresten ønsker å ta opp igjen latinmessen når det blir mulig igjen. 

Latin blir likevel å høre på de tridentinske messene i St. Joseph. 
Les mer her.

Venite adoremus!
..