fredag 9. januar 2009

Økumenisk bønnegudstjeneste i Trefoldighetskirken


Søndag 18. januar kl. 11 er det
BØNNEGUDSTJENESTE
i Trefoldighetskirken.

Da markeres
avslutningen på Bønn for Oslo sin bønneuke

Alle katolikker oppfordres til å delta, men husk at dette ikke ikke oppfyller kirkeplikten (det er ikke en katolsk messe), så få med deg en messe i tillegg!

Onsdag 21. januar kl. 19 er det økumenisk kveldsgudstjeneste i Lunden kloster.

Søndag 25. januar kl. 19 er det økumenisk gudstjeneste i Mariakirken på Stabekk, i samarbeid med Haslum- og Østerås menighet. 
Etterpå kirkekaffe og kåseri ved professor Bernt Oftestad om "Paulus´ liv og etterliv" - i forbindelse med markeringen av paulusåret.