mandag 1. desember 2008

Pavens bønneintensjoner for desember


At Kirken, stillet overfor en verden der vold
og dødens kultur vinner terreng,
modig må fremme en livets kultur.

At kristne, især i misjonslandene,
gjennom konkrete solidariske handlinger
må vise at det barn som fødtes i stallen i Betlehem,
er verdens lysende håp.