mandag 1. desember 2008

Bra messebesøk!

Forrige ukes QUIZZ viste disse resultatene: Hvor ofte går du til messe?

Aldri 0 (0%)

Skjelden 2 (6%)

1-2 ganger i måneden 3 (9%)

Hver søndag 4 (12%)

Hver uke, men ikke alltid søndag 6 (18%)

Søndag og flere ganger i uka 15 (46%)

Hver dag 2 (6%)

Flere ganger daglig 0 (0%)

Messen er populær blant våre lesere. Hovedtyngden går hver søndag eller oftere. Det er også noen som ikke overholder søndagsplikten, men går til messe hver uke likevel.
To stykker går til messe hver dag! I snitt blir dette meget godt kirkebesøk.
Stå på, folkens! Vi ses i kirken.

Denne uken spør vi: Hvordan markerer du advent?
(flere alternativer er mulig)