torsdag 4. desember 2008

Messe på Ås

Også på Ås finnes det katolske studenter. 
Derfor skal ungdomspresten feire adventsmessen 
på Ås onsdag, 17. desember kl 18.30
hos Aslaug Espe, Meyers v 13 A, tlf. 41699337
Etterpå blir det tid for kaffe og te og samtale. 

Alle katolske studenter og interesserte på Ås er velkommen.