lørdag 6. desember 2008

2. søndag i advent!!


Jesaja 40,1-5 . 9-11
Trøst, ja, trøst mitt folk!

sier deres Gud.

2 Tal vennlig til Jerusalem,

og rop ut til henne

at hennes strid er endt

og hennes skyld betalt,

at hun har fått fra Herrens hånd

dobbelt for alle sine synder. 

3 Hør, det er en som roper i ødemarken:

Rydd vei for Herren,

legg en kongsvei for vår Gud

rett igjennom ørkenen!

4 Hver dal skal heves,

hvert fjell, hver haug skal jevnes.

Bakket land skal bli til slette

og kollene til flat mark.

5 Herrens herlighet skal åpenbares,

alle mennesker skal se det.

Dette er ordet fra Herrens munn. 


9 Stig opp på et høyt fjell,

du Sions gledesbud!

Rop høyt med kraftig røst,

Jerusalems gledesbud!

Rop høyt, og vær ikke redd!

Si til byene i Juda:

«Se, der er deres Gud!»

10 Se, Herren din Gud kommer, full av kraft,

hans arm gir ham herrevelde.

De han fikk som lønn, er med ham,

de han vant, går foran ham.

11 Som hyrden skal han gjete sin hjord

og samle lammene i sine armer.

Han skal bære dem ved barmen

og lede deres mødre varsomt.