søndag 28. desember 2008

Katolikker og salmer, altså....!

Å spørre hva som er katolikkenes favoritt-yndlingsjulesang var vel ikke noen stor hit. Det har kommet inn ett svar. Denne trofaste lytter har til gjengjeld satt opp tre julesanger:

  • Deilig er jorden
  • Det hev ei rose sprunge
  • Coca Cola-reklamesangen i

Her kjem ROSA i nynorsk versjon:

Det hev ei rose sprunge
ut av ei rot så grann.
Som fedrane hev sunge:
Av Isais rot ho rann,
og var ein blome blid
midt i den kalde vinter
ved mørke midnattstid.

Om denne rosa eine
er sagt Jesajas ord.
Maria møy, den reine,
bar rosa til vår jord.
Og Herrens miskunnsmakt.
Det store under gjorde
som var i spådom sagt.

Guds rose ljuvleg angar
og skin i jordlivs natt.
Når hennar ljos oss fangar,
ho vert vår beste skatt.
Me syng i englelag:
No er det født ein Frelsar,
og natti vart til dag.