søndag 28. desember 2008

Kallsmesse i Mariahuset

9. januar kl. 18 er det kallsmesse. Denne gangen er det i Mariahuset på Frogner. Mariahuset er et lite fellesskap. På nåværende tidspunkt er det fem mennesker som lever sammen, hvorav tre er utviklingshemmede. De bor i et hus i Oslo, et hus hvor de lever et enkelt hverdagsliv.

Noen mennesker kommer utenfra og har sitt arbeid i Mariahuset. De er også med på å bære fellesskapet. Andre kommer som venner. Noen av dem har tidligere bodd i fellesskapet. Noen er utviklingshemmede. Alle er på sin måte med på å bære fellesskapet.

Det er et økumenisk fellesskap, består av protestanter, katolikker og mennesker som ikke har formell kirketilhørighet. 

Adresse: Erling Skjalgsons gate 2, 0267 Oslo