torsdag 18. desember 2008

Juletrefest

Lørdag 10. januar 2009 er det juletrefest i St. Olav menighet.
Vi starter med messe i St. Olav kirke kl. 11 og fortsetter festen i Mariagården.

Alle hjertelig velkommen!