søndag 21. desember 2008

4. søndag i advent!!!!


2 Sam 7,5.8b-11.16
5 Gå og si til min tjener David: 
Så sier Herren: 
Skulle du bygge et hus for meg til å bo i? (…)
Så sier Herren, Allhærs Gud: 
Jeg hentet deg fra beitemarken 
der du fulgte saueflokken, 
og satte deg til fyrste over mitt folk Israel. 
9 Jeg var med deg overalt hvor du gikk, 
og utryddet alle dine fiender for deg, 
og jeg vil la deg vinne et navn så stort 
som bare de største på jorden har det. 
10 Jeg vil gjøre i stand et bosted for mitt folk Israel 
og plante det der. 
De skal få bo i sitt land og aldri bli uroet mer. 
Voldsmenn skal ikke lenger plage dem som i gamle dager
11 Slik har det vært fra den tid jeg satte dommere 
over mitt folk Israel. 
Men deg har jeg gitt fred for alle dine fiender. 
Og nå forkynner Herren deg 
at han vil bygge deg et hus. (…)
16 Ditt hus og ditt kongedømme 
skal alltid stå fast for mitt åsyn, 
og din trone skal stå støtt til evig tid.