tirsdag 4. november 2008

Ungdom, religion og konfirmasjon

Forskning på ungdom, religion og konfirmasjon
KIFO-seminar mandag 17. november kl. 10-17 på Diakonhjemmets Høgskole

- Seniorforsker Kati Niemelä, Finske Kirkeforskning:

"Is confirmation important? Research on confirmation in northern Europe"

- Forskningsframlegg ved Ida Marie Høeg, Pål Ketil Botvar, Mia Lövheim

- Diskusjon

Seminaret er på engelsk.
Seminaret, inkl. lunsj er gratis.
Påmelding til kifo@kifo.no innen 12. november.

Mer info: http://www.kifo.no/