tirsdag 4. november 2008

Pavens bønneintensjoner for november

At helgenenes vitnesbyrd må styrke de kristnes hengivenhet for Gud og sin neste så de etterligner Kristus

At Asias kristne i troskap mot Kristus og evangeliet må finne passende måter å forkynne Ham på - på dette kontinent så rikt på kultur og gamle former for spiritualitet