fredag 28. november 2008

Foreningen St. Olavs Venner

Den 8. november ble første møtet i foreningen St. Olavs Venner avholdt. Det første møtet gikk med til å velge styre og diskutere foreningens innhold. St. Olavs Blogg var tilstede sammen med ca. 30 andre og fikk oppleve den gode maten og atmosfæren.

Leder for menighetsrådet, Mariana Cosenza er "sjefskokken" og en av initiativtakerne til den nye foreningen. Hun klarte å rive seg vekk fra grytene en liten stund, slik av vi fikk tatt en prat med henne.

Hvorfor startet dere opp foreningen St. Olavs Venner?

Etter drøye to år med fundering om å danne en ny forening i regi av St. Olav menighet, ble det en realitet 8. november 2008. Mange, lange søndager med kirkekaffe er noe av bakgrunnen. Etter hvert som vi samlet oss etter høymessen, var det mange av oss som fant en felles plattform: å pleie den gode lange samtalen, spise god mat og nyte et godt glass vin, eller to. Dette ble ofte et gjennomgangstema på søndagene. Etter hvert samlet undertegnede gode venner til nettopp, maten og praten. Det er ofte rundt de felles måltidene at gode ideer og interessante temaer dukker opp. På sensommeren var vi samlet igjen, og denne gangen ble vi enige om at en ny kulturforening måtte snart se dagens lys.
Vil St. Olavs Venner kun være en mat og vinklubb, eller vil også andre ting stå på plakaten?

Det kan komme mye godt ut av noen hyggelige måltider. St. Olavs venner er en kulturforening. Til å begynne med vil vi avholde matkurs og vinsmaking. Dessuten har vi en del filmer på repertoaret. Voksenkatekese har vært etterspurt og det skal vi selvfølgelig følge opp. Vi vil jobbe for å få et så variert tilbud som mulig på sikt. De som ønsker å bli medlemmer, har dessuten mulighet for å komme med innspill. Mer om den nye "kulturklubben", kan du få vite når vi samles igjen i begynnelsen av desember.

Sammen med Mariana Cosenza, ble Erling Westenvik og Gaute Haug Eriksen valgt som styremedlemmer. Helge Magnus Iversen og Gloria Riveros som varamedlemmer. Sognepresten og menighetens økonomiansvarlig har også fast plass i styret i henhold til vedtektene. Vi benyttet også muligheten til å slå av en prat med den ferske styrelederen Gaute Haug Eriksen.

Hvilket formål og rolle ser du for deg at St. Olavs Venner vil ha i menigheten?

Det er viktig å understreke at vi ikke bare skal være en katolsk "hyggeklubb", men at vi også skal ha et formål ved å samles. I tillegg til inngangspengene som går til selvkost, må medlemmene betale et årsgebyr på kr. 300,-. Denne går uavkortet til menigheten. Først og fremst for å oppfylle noen av menighetens store oppussingsarbeid. Det første målet vi har satt oss, er å få pusset opp atriumhagen i Akersveien 12. Men vi må innrømme at vi også har en liten baktanke ved dette. Vi håper at vi kan benytte hagen til å arrangere noen sommerlige aftener i regi av foreningen St. Olavs Venner. Samtidig vet vi at mange nye i menigheten finner det vanskelig å integreres i en stor menighet som St. Olav. Vi håper derfor at foreningen vil gjøre det lettere for menighetens medlemmer å bli bedre kjent med hverandre.

Hvem kan bli medlem i foreningen?

Medlemskap i Foreningen er åpent for alle som aktivt ønsker å støtte Foreningens formål, uavhengig om du er medlem i menigheten eller ikke. Du trenger forsåvidt ikke være medlem for å komme på arrangementene, men da vil vi ta noe høyere inngangsgebyr for ikke-medlemmer. Noe av bakgrunnen for dannelsen av foreningen er nettopp at vi ikke ønsker at noen skal føle seg utenfor. Mariana Cosenza har noen år på rad arrangert de etterhvert så berømte sommerfestene i "indre Cortile av nummer 12" - nemlig i Akersveien 12, atriumhagen. Grunnet plassmangel i hagen har nok flere følt seg litt utenfor når de ikke har blitt invitert til dette arrangementet. Ved å danne foreningen St. Olavs Venner kan vi da slå to fluer i ett smekk. Vi får forhåpentligvis renovert "bakgården" slik at den kan romme flere mennesker og samtidig slipper vi å lure på hvem som skal inviteres. Bare de som er medlemmer av foreningen vil heretter få invitasjon avslutter Eriksen.

Synes du dette høres spennende ut? Dersom du ønsker å motta invitasjoner eller melde deg inn i Foreningen St. Olavs Venner kan du ta sende en e-mail til st.olavs.venner@gmail.com eller ta kontakt med noen i styret.