fredag 28. november 2008

Broen nr. 6/2008 er klar!

Nytt nummer av Broen er nå å finne i din postkasse og på katolsk.no/broen

Her vil du finne mer om:
- Cicterciensermunker
- O-antifonene
- nytt om navn
- St. Olav som ransmann
- Muslimsk-katolsk forum
- Liturgisk kalender 2009
- Skaperkoden
- sorte hull
- Kjærlighetens rundskriv
- Kaldeere
- katolske skoler
- slaget om familien
- kirke-jubileum i Tønsberg
.... og mye mer!