fredag 24. oktober 2008

Vi minner om: Communio Cafe

TORSDAG 30. OKTOBER KL. 18.30. i Akersveien 16.

DET HELLIGE LAND - ORDENSARBEIDE I LYS AV SITUASJONEN

Professor og Ridder av Den Helllige Grav i Jerusalem
og mangeårig medarbeider i norske bistandprosjekter
i palestinske områder, August Røsnes,
om de mange utfordringene ved ordensarbeide i Det Hellige Land.

Påmelding pr mail så snart som mulig
(senest mandag den 27.10) til communio@online.no

Velkommen!

Janne Haaland Matlary, Arne Berggren, Sr. Anne Bente Hadland