onsdag 1. oktober 2008

TransitusFrans av Assisis
overgang fra liv til død
markeres fredag 3. oktober kl. 19 i St. Hallvard kirke.

Denne spesielle gudstjenesten er ikke en messe,
men et agapemåltid. (Det er messe i St.Hallvard kl. 18 som vanlig)
Etter gudstjenessten inviterer Legfransiskanerne alle
til å delta på sitt oktobermøte.
Innledning og samtale om "Frans og Islam" som er vårt tema i høst.
Vi avslutter med et enkelt måltid og kveldsbønn.

VELKOMMEN!