onsdag 1. oktober 2008

Pavens bønneintensjoner for oktober

At bispesynoden må hjelpe alle til å formidle Guds Ord, 
i fellesskap med hele Kirken.

At denne måneden, viet misjonen, må få alle kristne fellesskap til å delta i Kirkens universelle oppdrag. 


Bispesynoden består av lederne for de nasjonale bispekonferanser, kuriens kardinaler og en del personer som er direkte utnevnt av paven. Synoden sammentrer hvert tredje år, eller oftere ved behov, for å drøfte spørsmål hvor paven ønsker å bli orientert om holdninger til viktige spørsmål i de ulike deler av verden. 
Eksempler på temaer som er blitt behandlet på synodene er familien, legfolkets rolle, skriftemål og forsoning og ordenslivet.