onsdag 15. oktober 2008

Hellige Olavs omvendelse 16. oktober

Den katolske kirke i Norge har siden sin første tid stått grunnfestet på helgenkongen Olav den Hellige. Han er "Rex Perpetuus Norvegiae", Norges evige konge, og æres som den viktigste av våre nasjonalhelgener og landets og folkets vernehelgen.

Hans martyrdød på Stiklestad i 1030 markerte kristendommens endelige seier i vårt folk. Den står også som et synlig vitnesbyrd på Guds kraft siden det ble begynnelsen på en seiersgang for den kristne tro i Norge.

Olavsarven står trygt både i Kirkens liturgi, da særskilt ved Olsok, samt i fromhet og bønner, og her er kallsbønnen til Hellig Olav og den høytidelige sungne påkallelsen av hans forbønn viktig å nevne. Det er spesielt gledelig at så mange unge tiltrekkes disse Olavsfromhetene og ser i dem et viktig utrykk for vår katolske identitet.

For å styrke Olavsarven og oppmuntre til større andakt til helgenkongen, besluttet biskop Bernt Eidsvig den 27. september 2007 å innføre minnedagen, for Olav den Helliges omvendelse, 16. oktober, i den liturgiske kalender. Dagen vil ha rang som valgfri minnedag, med unntak av de kirker som er vigslet til St. Olav hvor den skal feires som obligatorisk minnedag.  (fra katolsk.no/Per Einar Odden)

Torsdag 16. oktober feirer vi Hellige Olavs omvendelse med høymesse kl. 18. Preken ved p. Frode Eikenes.
.