torsdag 16. oktober 2008

Bli bøssebærer!

søndag 19. oktober er kommer det noen på døra di og spør om penger. Årets TV-aksjon går til Blå Kors. Det er mye fokus på barn og hvordan voksnes alkoholmisbruk rammer dem.

Vil du bli bøssebærer så meld deg på telefon 02025 eller på nett.

Blå Kors er en diakonal felleskristen avholdsorganisasjon som forener frivillig innsats på rusfeltet med profesjonelt behandlingsarbeid.
Ved siden av et forebyggende og holdnings-
skapende arbeid driver Blå Kors 34 diakonale
virksomheter i 12 fylker.
.