fredag 19. september 2008

Åpen dag med Kardinal Kasper på MFThe Present Ecumenical Situation :
Current challenges from a Roman Catholic point of view.
Denne forelesningen vil ta for seg den aktuelle økumeniske situasjon. Kardinal Walter Kasper er invitert til å diskutere utfordringer som kirkene står overfor i dag i arbeidet mot kristen enhet. Han vil diskutere tematikken rundt den katolske kirkes selvforståelse og dens forhold til kirker fra reformasjonen. Denne tematikken om egen kirkelig selvforståelse og dets betydning for arbeidet med kristen enhet tok han opp på 3rd European Ecumenical Assembly i Sibiu i Romania. I denne forelesningen vil fokus ligge på relasjonen til kirker fra reformasjonen.

Lørdag 11. oktober kl. 11.15-12.00, Chateau Neuf

Kardinal Walter Kasper er president for Det pavelige råd for fremme av kristen enhet, medlem av Kongregasjonen for troslæren og medlem av Kongregasjonen for Østkirkene og Det pavelige råd for kulturen.

Denne helgen har MF 100-årsjubileum og det skjer masse spennende ting. Les mer
.