fredag 29. august 2008

NØDTELEFON: 22 98 21 60

Menighetens nødtelefon 22 98 21 60

Ved behov av prest i akutt situasjon, livstruende sykdom eller ulykke.