torsdag 15. februar 2018

Ny katekesekoordinator

I februar tar Anja Zawadzka Persvold over stillingen som katekesekoordinator etter Khoa Danh Le, og hun går også inn i en 50% prosjektstilling knyttet til struktureringen av katekesen. Anja har en mastergrad i datalingvistikk og språkteknologi fra universitetet i Bergen, og har de siste 2,5 årene jobbet som leksikograf i NAOB (Det Norske Akademis Ordbok) i Kunnskapsforlaget. Hun snakker norsk, polsk, engelsk og fransk. Hun har bred erfaring fra ulike former for barne- og ungdoms-arbeid, og er nestleder i Norges Unge Katolikker (NUK). I tillegg synger hun i St. Olav domkor. Vi ønsker henne velkommen, og takker samtidig Khoa for alt det han har gjort for katekesen!