onsdag 21. februar 2018

24 timer for Herren hos St. Josephsøstrene

Program St. Josephsøstrene på Grefsen, Gladsvei 23, 0489 Oslo:
  • Kapellet i Hovedhuset vil holde åpent.
  • Fredag 9. mars: vesper og messe kl. 17. 30. 
  • Deretter eukaristisk tilbedelse frem til lørdag 10. mars kl. 18.00.
  • Vi avslutter lørdagaften kl. 18.00 med messe som søndagsmesse.
  • Pater Jo Neve SM vil være tilgjengelig for skriftemålet.