fredag 12. januar 2018

LØRDAGS-RETRETTER HOS MARISTENE VÅREN 2018

Ønsker du å sette av tid til Gud? Tid til å være tilstede for ham alene, for å lytte, for å kjenne hans råd om valg du alt har tatt, eller om veien videre? På en lørdagsretrett er du innbudt til å fordype deg i bønn og slippe Herren til i ditt liv innenfor en overkommelig ramme. 

Datoer: 03.03. og 07.04. kl. 09.45 – 16.45 hos maristpatrene, Maristua, Kroken 15, 2010 Strømmen (Sagdalen) 
Påmelding: maristene@katolsk.no