fredag 12. januar 2018

MILITÆRVALFART TIL LOURDES 2018 «PACEM IN TERRIS»

Valfarten fra Norge ledes av norske prester fra Forsvaret eller med militær bakgrunn og gjennomføres i samarbeid med Feltprestkorpset og den tyske katolske feltpresttjeneste som også finansierer store deler av deltagelsen (utenom en viss egenandel fra deltagerne selv).
                                            
Praktisk informasjon og påmelding:                                                  
Avreiste: fra Oslo mandag 14. mai 2018.
Retur: til Oslo  24. mai 2018.
Påmeldingsfrist: 12. mars 2018.                   
For påmelding og mer informasjon:  https://sites.google.com/site/militaervalfart/informasjon
Prester med nærmere opplysninger:
Major Torbjørn Olsen, Hønefoss | epost: torbjorn.olsen@katolsk.no / tlf.: 32 13 42 81 og 410 01 620, Eventuelt også: Norges Unge Katolikker, epost: nuk@nuk.no /  tlf.: 23 21 95 40