onsdag 3. januar 2018

Bønn for kall 2018

Første torsdag i måneden ber de troende i Oslo katolske bispedømme spesielt for kall til preste- og ordensliv. Alle menigheter og klostre i bispedømmet oppfordres til å gjøre dette lokalt, og alle katolikker oppfordres til å be alene og i familien.

I St. Olav domkirke i Oslo (eller i en annen kirke om så er angitt) holdes det en egen messe på denne dagen med påfølgende kirkekaffe.

Januar - Oslo katolske bispedømme
Torsdag 4. januar kl. 18.00
Sted: domkirken

Februar - Oslo katolske bispedømme
Fredag 2. februar kl. 18.00
Kyndelsmesse, med særskilt bønn for kall
Sted: domkirken

Mars - Oslo katolske bispedømme
Torsdag 1. mars kl. 18.00
Sted: domkirken

April - Maristene
Torsdag 5. april kl. 18.00
Sted: domkirken

Mai - St. Josephsøstrene
Torsdag 3. mai kl. 18.00
Sted: St. Josephsøstrene,  Glads vei 23, Grefsen

Juni - Søstrene av Det Hellige Kors (Nha trang)
Torsdag 7. juni kl. 18.00
Sted: Hønefoss

Juli - Oslo katolske bispedømme
Torsdag 5. juli kl. 18.00
Sted: domkirken

August - Oslo katolske bispedømme
Torsdag 2. august kl. 18.00
Sted: domkirken

September - Dominikanerinnene
Torsdag 6. september kl. 18.00
Sted: Lunden kloster

Oktober - Fransiskanerne
Torsdag 4. oktober
Sted: domkirken

November - St. Elisabethsøstrene
Torsdag 8. november kl. 18.00
Sted: domkirken

Desember - Oblatfedrene
Torsdag 6. desember kl. 18.00
Sted: domkirken