torsdag 4. januar 2018

All kollekt søndagen 07.01. går til Barnemissio Den Pavelige Misjonsvirksomhet (Missio)

Vi samler inn penger til barn i nød. Missio har rundt om i verden barnehjem og en mengde forskjellige prosjekter for barn.  Under messen søndag 7. januar er det mulig å kjøpe velsignelseskort for hjemmene våre. Minstepris er 20 kr.

På kortene som vanligvis festes over dørkarmen står det C+M+B 2018:
Christus Mansionem Benedicat (Måtte Kristus velsigne dette hus).
På samme tid er det begynnelsesbokstavene til de Hellige Tre Konger,
Caspar, Melchior og Baltazar.

Hjemmene velsignes med nedenstående bønn når kortet settes opp:

Gud, vår himmelske far,
Ledsag alle, som går ut og inn av denne dør, 
med din velsignelse. Hold din beskyttende hånd over dette hus i hele det nye år.
Amen

For Missio Norge
Sindre-Jacob Bostad, Koordinator
Alle bidrag kan sendes til: MISSIO NORGE konto 3000.30.92522