fredag 8. desember 2017

EN STOR TAKK!

Vi vil gjerne takke alle gruppene som har gjort det mulig å kunne tilby kirkekaffe i menigheten hver søndag gjennom dette året. Vi takker også alle dere som har vært innom og dere som har stilt opp på en eller annen måte.

Vi er veldig glade for at vi kan ha en så fint arena hvor alle, både familier, ensomme, unge og eldre, kan slå av en prat og bli litt kjent med hverandre, mens man spiser god mat og drikker te eller kaffe.

Alle pengene som kommer inn går tilbake til driften av alle lokalene i menigheten hvor gruppene holder sine aktiviteter, det være seg bønnegrupper, korøvelser, katekese, norskkurs for arbeidsinnvandrere, o.l.

I løpet av 2017 har det kommet inn 246 252,00 kr, herav 42 514.00 kr med VIPPS innbetalinger.