lørdag 2. september 2017

Myron Kuspys ble presteviet 2. september!