torsdag 24. august 2017

Samtalemøter med Maristene

Maristene har samtalemøter hver måned (24.aug.,  28.sept., 26.okt., 30.nov.) etter kveldsmessen kl.1800 i St Olav, for alle som ønsker det. Vi samles utenfor kirken og går til Akersvn. 16. Vi bruker «Bønn for en ny kirke» som grunnlag. Vi anbefaler også p.Rory sine Mariatanker for måneden på maristenes hjemmeside. Han foreslår noen tanker om månedens fester sett i lys av maristenes spiritualitet.