tirsdag 27. juni 2017

Raport na temat komunikacji przekazan

Grupa robocza przekazała dla biskupa Eidsviga raport na temat możliwości poprawy komunikacji z polskojęzycznymi katolikami. Od lewej: Kathrine Låver, Karol Michalczuk, Aleksandra Sramkowska, Marta Bivand Erdal, i biskup Bernt Eidsvig.


Grupa robocza, która miała przyjrzeć się możliwościom poprawy komunikacji pomiędzy Kościołem a polskojęzycznymi katolikami w Norwegii, przedstawiła we środę 21 czerwca dla biskupa Eidsviga raport z wykonanej pracy. – Jestem pod ogromnym wrażeniem przeprowadzonych prac oraz dobrych i konkretnych propozycji działania zaproponowanych przez Grupę, mówi biskup Bernt Eidsvig.

Grupa została powołana aby spojrzeć na dzisiejsze i przyszłe wyzwania komunikacyjne stojące przed największą grupą narodowościową w Kościele, polskojęzycznymi katolikami oraz aby zaproponować środki na rzecz poprawy komunikacji zarówno w perspektywie krótko- jak i długoterminowej. Dokładnie

Grupie roboczej przewodniczyła Marta Bivand Erdal, należeli do niej również Anna Jablecka, ks. Valdemaras Lisovskis, o. Hallvard Hole, Aleksandra Sramkowska, Karol Michalczuk, Irek Demianiuk, Lukasz Mikosz i Kathrine Låver (sekretarz). Grupa podczas swojej działalności wykonała bardzo dokładną pracę. Zorganizowała między innymi otwarte spotkanie dla wszystkich chętnych a także spotkanie z polskojęzycznymi księżmi, zapoznała się z propozycjami otrzymanymi pocztą elektroniczna i telefonicznie, przeprowadziła szczegółowe wywiady i rozmowy a także obszerną ankietę internetową.

Czytaj więcej