mandag 1. mai 2017

St. Olav kirkeblad innfører (gratis) abonnement

St. Olav kirkeblad innfører (gratis) abonnement. Det vil si at du ikke lenger får det automatisk i posten, men må melde deg på ved å sende ditt navn og din adresse til bladet, som beskrevet under i den røde boksen. Bladet vil fortsatt være gratis, men du må si ifra hvis du ønsker å få det i posten.

* Bestill bladet i posten.
* Bladet kan også leses på nett.