lørdag 13. mai 2017

Objawienia w Fatimie

13 maja 1917 roku w portugalskiej Fatimie, Maryja ukazała się trojgu dzieciom: Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi. Poleciła im modlitwę, zwłaszcza różańcową oraz pokutę za grzeszników, a dla uproszenia pokoju na świecie – nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi.

W czasie ostatniego objawienia, które miało miejsce 13 października 1917 roku, Pani powiedziała, że jest Matką Bożą Różańcową. Przybywa wezwać ludzi, by już dłużej nie obrażali Boga grzechami i by codziennie odmawiali różaniec. Czytaj więcej