fredag 7. april 2017

Ny nuntius

Pave Frans har utnevnt erkebiskop James Patrick Green til ny apostolisk nuntius til Sverige og Island. Utnevnelsen til de øvrige nordiske land skjer trolig snart. Han etterfølger erkebiskop Henryk Josef Nowacki som gikk av som nuntius til de nordiske land tidligere i år.

Green er født i USA i 1950. Han ble presteviet for erkebispedømmet Philadelphia i 1976. Han har vært i diplomatisk tjeneste for Den hellige stol i Papua New Guinea, Korea, Nederland, Spania, Danmark og Taiwan, før han ble kalt til Roma i 2002.
Green ble utnevnt til titular-erkebiskop av Altinum i 2006 og ble kalt til apostolisk nuntius for Sør-Afrika og Namibia, samt apostolisk delegat til Botswana. I 2011 ble han utnevnt til apostolisk nuntius til Peru, der han har virket til nå.

En apostolisk nuntius er en embedsmann ved Den hellige stols diplomati og har samme rang som ambassadør. Han er akkreditert til en verdslig regjering og er også bindeleddet mellom Den hellige stol og Den katolske kirke i det eller de land han virker i.