fredag 3. februar 2017

Myron Kuspys er diakonviet

Den 4. desember 2016 ble Myron Kuspys diakonviet i München av biskop Petro Kryk, apostolisk eksark for Tyskland og Skandinavia.
Prestevielsen vil finne sted i Oslo i september 2017.
Diakon Myron har for tiden praksis i St. Hallvard menighet. Myron kommer fra Ukraina og tilhører den bysantinske ritus og det Ukrainske bispedømmet i München i Tyskland. Han har også tidligere studert teologi, i tillegg til at han har arbeidet i bank. De østlige ritusene tillater ordinasjon av menn i ekteskap. Myron er gift med Oksana siden 2006. Han har bodd i Norge siden 2010. Diakon Myron skal bistå prestene i deres pastorale virke i tiden fremover. Han kan foreta de fleste pastorale oppgaver med unntak av å feire messen og å høre skriftemål. Det betyr at han kan forestå dåp, bryllup, begravelse, sjelesorgsamtaler og ha undervisning.
Myron kan treffes på telefon 40 43 64 2 eller på e-post Myron.Kuspys@katolsk.no