søndag 1. januar 2017

Tidebønn og messer i St. Dominikus kirke

http://stdominikus.katolsk.no
Mandag – fredag: 
kl. 07.20 Laudes
kl. 18.30 Messe, vesper

Lørdag: 
kl. 08.30 Laudes
kl. 18.00 Messe, vesper
Skriftemål i kirken på lørdager kl. 17.00-17.50,
eller etter avtale.

Søndag: 
kl. 08.30 Laudes
kl. 09.00 Messe
kl. 11.00 Høymesse
kirkekaffe etter høymessen