søndag 28. august 2016

Nuntius fratrer - feirer messe i St. Olav

Henryk Józef Nowacki
Den apostliske nuntius, erkebiskop Henryk Józef Nowacki, skriver i et brev til biskopene i Norden at pave Frans har godtatt hans tilbaketreden som sendemann til de nordiske land. Han vil avslutte sitt arbeide og forlate Stockholm den 20. februar.
Vi har imidlertid gleden av å motta erkebiskop Nowacki i Oslo mandag den 23. januar. Han feirer pontifikalmesse i St. Olav domkirke kl. 18 og møter geistligheten efterpå. Dere er alle hjertelig velkommen til messen. Ved den anledning vil vi takke ham offisielt for alt han gjort for oss i de drøye fire år han har vært vår nuntius.