tirsdag 8. november 2016

Tre nye akolytter

Onsdag 9. november ble Mang Van Le (Drammen), Nguyen Thanh Huu (Jessheim) og Patricio Quintana (Oslo) innsatt som akolytter 
 av biskop Bernt Eidsvig i St. Olav domkirke. De tre er kandidater til det permanente diakonat i bispedømmet.