mandag 5. september 2016

Sr. Dana Benedicta avlegger evige løfter

Sr. Dana Benedicta avlegger sine evige løfter på festen for korsets opphøyelse, onsdag 14. september. Messen feires i St. Dominikus kirke kl. 18.30. Alle er velkomne til messen, med påfølgende mottagelse på Sta. Katarinahjemmet.

Sr. Dana Benedicta kommer fra Polen, er utdannet billedkunstner, og etter flere opphold i Norge, trådte hun inn på Sta. Katarinahjemmet i 2010. Hun avla sine første løfter i 2013.