fredag 2. september 2016

Bønn i hverdagen for unge voksne

Dette er gruppen for deg mellom 20 og 30 a r som ønsker a ndelig pa fyll i en hektisk hverdag. Vi møtes hver onsdag kl. 16.30 i ungdomslokalet - ned trappen bak St. Olav domkirke. Der har vi en refleksjon eller lesning fra en oppbyggelig bok fulgt av en kort samtale. Vi snakker om konkrete, praktiske tema som har relevans for oss som unge kristne. Vi avslutter med bønn og samvittighetsransakelse. Senest kl. 17.30 ga r vi til kirken for sakramentsandakt og skriftema l for den som ønsker. Vi deltar sa i kveldsmessen kl. 18.00.
Oppstart er onsdag 14. september, på festen for korsets opphøyelse. 
Det krever ingenting a komme - velkommen!