torsdag 2. juni 2016

Menighetsrådsvalg 2016

HVA ER MENIGHETSRÅDET?
Menighetsrådet er medansvarlige for det pastorale livet i menigheten. Nå kan du være med å bestemme hvem som skal sitte i rådet som skal hjelpe sognepresten og de øvrige prestene med å tilrettelegge for aktiviteter og fellesarrangementer i menigheten. Det skal velges fem kandidater, og sognepresten skal i etterkant av valget utnevne to til.

HVEM KAN STEMME?
De som bor i menigheten, er konfirmert og er over 16 år har stemmerett. Vi oppfordrer likevel alle som føler seg hjemme i St. Olav menighet til å stemme. Når vi teller opp stemmene vil kun de som bor i menigheten være tellende, men sognepresten vil bruke helhetstallet som bakgrunn for å utnevne to ekstra kandidater

HVEM KAN DU STEMME PÅ?
- Kandidater til menighetsrådsvalg


HVOR KAN DU STEMME?
Det er valgurner i kirkene og på kirkekaffen. Du kan også stemme på menighetens hjemmeside eller levere stemmeseddel på menighetskontoret. Slik stemmer du: Du kan krysse av for inntil fem (5) navn. Legg stemmeseddelen i en blank konvolutt, og deretter i en annen konvolutt som skal merkes med ditt navn og adresse. Konvoluttene legges i valgurnen.


DU KAN OGSÅ STEMME ONLINE
- Klikk her for stemming