tirsdag 29. mars 2016

p. Rory Mulligan har vært prest i 50 år!

Maristpater Rory Mulligan har vært prest i 50 år, 
og anledningen vil bli feiret med en messe i St. Joseph kirke 
torsdag 31. mars kl. 18. 
Alle er velkommen til å være med å feire jubilanten!
Særlig tidligere medarbeidere i NUK og ellers.

MULLIGAN, Rory S.M. Født den 23. juli 1939 i Dublin i Irland. Avla første løfter i 1957 og evige løfter i 1960. Presteviet den 26. mars 1966 i Dublin. p. Rory kom til Norge 10. oktober 1969.

1970 – 1979  Kapellan og ungdomsprest i Stabekk (Asker og Bærum)
1971 – 1979  Prest for engelsktalende katolikker i Oslo-området
1979 – 1988  Ungdomsprest UNKF (for hele landet)
1988 – 1990  Studieopphold i Italia og England
1990 – 1997  Moderator for pastoralteamet for St. Svithun menighet, Stavanger
1990 –           Engasjert i retrettarbeid i halv stilling, hovedsakelig på Grefsen.
1997 – 2000  Medlem av pastoralteamet for St. Magnus, Lillestrøm
2001 – 2003  Moderator for pastoralteamet for St. Magnus, Lillestrøm
2004 – 2007  Medlem pastoralteamet for St. Magnus, Lillestrøm
2004 – 2007  Skoleprest (deltid) på St. Sunniva skole, Oslo
2006 –           Pønitentiar i Oslo katolske bispedømme
2007 – 2010  Sogneadministrator for St. Gudmund menighet, Jessheim
2010 –           Spiritual ved St. Eystein presteseminar