torsdag 10. mars 2016

CARITAS FASTEAKSJONEN 2016

CARITAS FASTEAKSJONEN 2016 Rett til skole! —Rett til utvikling
Inntektene fra årets fasteaksjon går til utdanning for barn og unge rammet av konflikt.
Gi ditt bidrag: SMS til 2160 (kr. 200 pr. )
Eller direkte til Caritas’konto 8200.01.93433
(merk innbetalingen Fasteaksjonen)