torsdag 14. januar 2016

Ord fra Sognepresten:

OPPUSSINGEN AV ST. OLAV DOMKIRKE
Til nå, og veien videre Først av alt vil jeg takke alle som har bidratt økonomisk eller praktisk i forbindelse med oppussingen av domkirken i våres. Pr. 1. september 2015 var det kommet inn kr 122 935 i gaver til oppussing, og like etterpå kom det inn en meget stor gave på kr 1000000 til samme formå l. Tusen takk til dere alle! Både mindre og større bidrag har alle bidratt til at kirken i dag er så vakker som den er. Jeg hå per de fleste er fornøyde med resultatet.

Pr. 1. november lå utgiftene på kr 1.557.177. Dette inkluderer arbeidet som hovedsakelig er utført driftsansvarlig Francis Subramaniam og hans fremragende team. En stor takk til dem alle! Det som gjenstår av kjente utgifter er knyttet til reparasjonen av maleriene, samt ny løper og tepper i koret.
Til sammen vil dette komme på rundt kr 600000. I mai skal maleriene være på plass igjen! På grunn av en del uforutsett arbeid hår vi derfor gått noe over det opprinnelige budsjett på kr 2000000.

Det neste som vil merkes av forbedringer er belysningen. Dette arbeidet er alt igangsatt. Om ikke alt for lenge vil vi også få et teppe i koret av kirken, og en ny løper til bryllup og lignende. Neste skritt vil da være å se på kirkebenkene som begynner å bli veldig slitne. Det går en del arbeid med til å reparere dem, og det koster også penger, noe vi forhåpentligvis vil slippe om vi lager noe i bedre kvalitet. Her har vi ennå ikke innhentet prisanbud.

Mvh
p.Pål Bratbak
Domkirkerektor