fredag 27. november 2015

RORATEMESSE I ADVENTSTIDEN FREDAGER KL. 08.00

Hver fredag i adventstiden feires messen kl. 08.00 om morgenen som roratemesse, en spesiell votivmesse til ære for Guds Mor Maria. 
Tradisjonelt feires denne messen mens det ennå er mørkt, og det er kun levende lys i kirken. Mørket uttrykker symbolsk at mennesket lever i synd og mørke, mens det levende lyset vitner den frelse vi får ved Kristi komme, ham vi på en særlig måte venter på i adventstiden. 
For dem som har tid er det kaffe/frokost 
på Miss Bean etter messen!