lørdag 30. januar 2016

GRUKK - gruppe for katolske konvertitter

GRUppe for Katolske Konvertitter = GRUKK
Den katolske kirke kan være en utfordring for nybegynnere. Vi er en gruppe for dem som har konvertert og skal begynne å praktisere sin katolske tro. Da kan det være fint å treffe likesinnede og ha noen å snakke med, spørre om ting eller gjøre ting sammen. GRUKK er for alle konvertitter i alle menigheter i Oslo-området (eller lenger unna). Vi har noen ganger møter i Akersveien, drar på turer sammen eller drøfter ting i vår facebook-gruppe. Vi møtes ellers på kirkekaffen og andre ting som skjer i menighetene.

Vi har også en hjemmeside der du finner mange tips til katolske ressurser og undervisning.

Ta gjerne kontakt: grukk.info@gmail.com