torsdag 25. juni 2015

Sammen for klima!


Vi møtes på Grønlands torg, Oslo, kl 12.30. Her blir det tre korte appeller. Så går vi sammen i tog til Eidsvolls plass (Stortinget), hvor vi møter andre «klimapilegrimer». Her blir det en stor felles markering fra kl 14.00 med kulturelle innslag og appeller.


Klimaendringene truer skaperverket og rammer de fattige i verden hardest. Det er urettferdig. Vi vil sette fokus på vårt felles ansvar. Vi vil stå sammen på tvers av religiøse skillelinjer for en rettferdig klimaavtale i Paris, og understreke at norske myndigheter og vi alle må gjøre det vi kan for å ta vare på skaperverket og alle som rammes av klimaendringene. 

Hovedparolen er «Sammen for klimarettferdighet».

Klimapilegrim 2015 er en nasjonal, tverrkirkelig mobilisering for klimarettferdighet. Dette er en del av en stor internasjonal mobilisering for en rettferdig internasjonal klimaavtale på klimatoppmøtet i Paris. 

Innbydere:
Interreligiøst klimanettverk i Norge (bestående av sikher, muslimer, kristne, jøder, holister, m.fl.).

For mer informasjon, kontakt Einar Tjelle på et982@kirken.no eller Elin Sæverås på efs@norkr.no

Les mer