fredag 10. april 2015

Åpning av St.Hallvard-jubileet 2015