fredag 9. januar 2015

Pavens første nyttårsdags-Angelus

Kjære brødre og søstre,

Ved inngangen til et nytt år, er det godt å huske dagen  for vår dåp: vi gjenoppdager gaven mottatt i det sakramentet som har gjenfødt oss til nytt liv - det guddommelige liv. Og dette gjennom moderkirken, som har som modell Mor Maria.  Takket være dåpen ble vi introdusert inn i fellesskapet med Gud, og vi er ikke lenger prisgitt ondskap og synd, men i stedet mottar vi kjærligheten, ømheten og nåden fra Gud, vår himmelske Far.
Denne nærheten av Gud i vårt liv gir oss sann fred, den guddommelige gave som vi ønsker spesielt å be om i dag, på Verdens Fredsdag (World Day of Peace) "Ikke lenger slaver, men brødre": Dette er budskapet for denne dagen. Det er et budskap som omfatter oss alle. Vi er alle kalt til å bekjempe enhver form for slaveri og å bygge brorskap - alle oss, hver og en i henhold til sitt eget ansvar.